Historik

Under 1800-talets senare del bildade Kvarteret Körsbärsträdet (i dag Polhemsg.-Hantverkarg.-John Ericssonsg.-Pontonjärg.) tillsammans med Kvarteret Päronträdet (i dag John Ericssonsg.-Hantverkarg.- Pilg.- Pontonjärg.) ett industriområde, som begränsades av Polhemsg.-Hantverkarg.-Pilg.-Mälaren.

I detta område var bl.a. Lux verkstäder, Statmos vågfabrik, Per Perssons Väf-och Stickmaskin AB, Elektriska Urfabriken, Elliots Lump-och Skrotlager, Åkerlindska kakelfabriken, Kungliga Fatburen (kungens tvättinrättning) m.fl. industrier belägna.

Alla äldre byggnader revs omkring 1930, för uppförande av den nuvarande bebyggelsen.

Kvarteret Bigarråträdet avstyckades från Kvarteret Körsbärsträdet år 1908 och salufördes från Överståthållarämbetet 1910. Tomten köptes 1913 av Aktiebolaget LUX (Lux verkstäder) och såldes till Svenska Aktiebolaget Gasaccumulator (AGA) 1923.

1930 förvärvades tomten av byggherren och byggmästaren Arvid Hellsten, som lät bygga huset 1934. Arkitekt var Björn Hedvall.

Den glasade porten är ursprunglig och omfattas av granit, likaså är gatusidans fasadsockel i granit. Därovan grön slätputs.

Balkonger med smidesräcken. Tak av skiffer.

Entréns bröstning och fotlist är polerad svart marmor, golv och trappor i grön marmor, däröver från början ljusbeigemålade väggar, i dag ljusblå.

Plant innertak med målning på putsen föreställande ”Zodiaken”, djurkretsen med de tolv stjärntecknen, i blått, beige, vitt och svart.

Konstnär okänd.

Enkelt trappräcke med förkromade handledare.

Till vädringsbalkongerna dörrar med råglasrutor.

Tidigare ägare av huset har varit:

  • Fastighetsföreningen Bigarråträdet nr 9 u.p.a. 1934 – 1967.
  • Folksam – Svenska järnvägsmännen, ömsesidig livförsäkring 1967 – 1970.
  • Folksam, ömsesidig livförsäkring 1970 – 1981,
  • HSB bostadsrättsföreningar köpte fastigheten 1981 av Folksam.
  • 1982 bildades Bostadsrättsföreningen Bigarråträdet 9.

I föreningens fastighet, 616 kvm, ingår även trädgården, som således är privat.

Föreningen är ansluten till ”HSB Stockholm ekonomisk förening Bigarråträdet 197”.

John Ericssonsgatan

John Ericssonsgatan är uppkallad efter ingenjören och uppfinnaren Johan (John) Ericsson 1803-1889, mest känd för sin avgörande förbättring av fartygspropellern samt konstruktionen av pansarfartyget ”Monitor”.*

Bebyggelsen väster om Kungsholmstorg är uppförd efter en stadsplan från 1929.

Norr Mälarstrand planerades redan på 1860-talet och började anläggas i slutet av 1800-talet, namnet fastställdes 1885. Funkishusen utefter Norr Mälarstrand kom att kallas Stockholms ”Manhattan”.

Västerbron invigdes 1935. Parkanläggningen vid stranden tillkom 1941-53, efter ritning av Erik Glemme.

Sammanställt okt. 2001 /uppdaterat april. 2013 

/Inger Silfversparre   Bigarraer

*PS

1826 flyttade John Ericsson till England, där han fortsatte sina försök med bl.a. två motroterande propellrar och på våren 1839 avgick till Amerika det första propellerdrivna fartyget över Atlanten. John Ericsson flyttade sedan själv över till Amerika. Han återvände aldrig till Sverige, utan hemfördes efter sin död och är begravd i Filipstad.

I Amerika konstruerade han under det amerikanska inbördeskriget pansarfartyget ”Monitor”, för nordstaternas räkning, slaget vid Hampton Roads, Virginia 1862, vilket bidrog till att hindra sydstatssidan från att tillintetgöra nordstaternas flottstyrka.

”Monitor” kan sägas vara det första moderna krigsfartyget.

John Ericsson kan beskådas på Nybroplan, ( Raol Wallenbergs torg, från 1987 ) i form av en bronsbyst, rest 1901, och runt denna propellrar och kugghjul i naturlig storlek, efter Ericssons egna modeller.

En mansfigur hugger in John Ericssons namn.

Skulptör John Börjesson 1835-1910.

DS*