För Intressenter

Det här är hemsidan för bostadsrättsföreningen HSB Brf Bigarråträdet 197 på Kungsholmen i Stockholm. Här berättar vi om föreningen samt ger ut information till spekulanter såsom stadgar, årsredovisning och annan nyttig information.

Föreningen Bigarråträdet 197 består av 22 lägenheter samlade i en trappuppgång, John Ericssonsgatan 5, Kungsholmen, Stockholm. Vi har en grönskande innergård med två stora uteplatser, gräsmatta och odlingslådor. Grillen används flitigt under sommaren, färska hallon och rabarber finns i mängd.

Information:

Underhållsåtgärder:

 • Ny torktumlare Miele  PDR 908 El Performance Plus mars 2021
 • Underhållsplan inskriven i Incit Xpand HSB Stockholm jan 2021
 • Ny kallmangel Miele november 2019
 • Byte av kompressor bergsvärmen aug 2018
 • Taksäkerhet april 2018, skorstensplattformar, räcken och brygga installerades
 • Injustering radiatorsystem, byte ventilinsatser/packboxar mars 2018
 • OVK besiktning och Brandskyddskontroll utförd i februari 2018
 • Hissmodernisering  enl Boverkets föreskrift BFS 2016:2 H16 samt hissnorm NE81-1 A3 utfördes maj 2017
 • Miljöförvaltningens inspektion av föreningens egenkontroll genomfördes juni 2016
 • Renovering av balkongräcken april 2016
 • Renovering trapphuset, målning av tak, väggar, räcken januari 2015
 • Gården rustades upp i maj 2013, nytt trädäck i lärkträ anlades samt omläggning av Ölandssten
 • Ny tvättmaskin Miele PW6065 mars 2013
 • OVK besiktning och Brandskyddskontroll utförd i oktober 2012
 • Radonmätning utförd mars 2012. För fastigheten Bigarråträdet 9 är värdet lägre än riktvärdet 200 Bq/m3. Högsta uppmätta årsmedelvärdet blev 50 Bq/m3
 • I början av 2011 installerades bergvärme i föreningen med driftstart den 1:a februari. Därmed stängdes också Fortum fjärrvärme av
 • Hösten 2009 målades husets alla fönsterbågar utvändigt.
 • Sommaren och hösten 2009 deltog föreningen i granntomternas upprustning av sina innergårdar med uppsättning av gemensam gårdsbelysning.
 • Fastigheten är energideklarerad 2009
 • Sommaren 2008 tecknade föreningen gruppanslutningsavtal med Bredbandsbolaget gällande Internetaccess och/eller IP-telefoni för samtliga lägenheter.
 • Tre s.k. sophus placerades på husets framsida, två stycken för hushållssopor och en för tidningar.
 • Expansionskärl, pump och reglage för fjärrvärme utbytt år 2008 samt nedmonterades sopväxlaren och plomberades sopnedkasten samma år.
 • Elvärmekabel i rännor och stuprör monterade 2006.
 • Ny tumlare i tvättstugan 2001. En av de två  tvättmaskinerna utbytt, ny avfuktare och takfläkt i torkrummet, klinkersgolv i båda rummen, år 2006.
 • Taket lades om 1998 och fasadrenovering genomfördes år 2000. Fasadrenoveringen dessförinnan skedde 1975
 • Lägenheterna 22 och 23 sammanslogs till en lägenhet 1995 och torkvinden såldes 1998 och införlivades med lägenhet 21.
 • Ombyggnad av sophanteringen, omdisponering av tvättstuga och torkrum skedde 1984, el-byte och kabel-TV 1986 samt stambyte 1991
 • 1987 Byte elstigar
 • 1982 fick huset fjärrvärme

Orgnr: 716417-4745