Tillstånd för ändring i lägenhet

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till  bostadsrättsföreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna. Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, måste göra bygganmälan hos kommunen minst  tre veckor före byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras. Se vidare Stockholm stad – Bygglov.

Läs igenom och skicka in Begäran om ändring i lägenhet till “styrelse n@je5.se”.