Grannsamverkan – Inbrott

Det är vi boende som ser till att grannsamverkan är levande och aktiv över tid.
”Syftet med grannsamverkan är att göra bostaden mindre attraktiv för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från boende i huset samt kunskap om hur man skyddar sig,vilket avskräcker och försvårar för tjuven”.
Det bästa skyddet mot inbrott är ”den nyfikna grannen”
Tala om att du reser bort och be grannen rensa posten.
Se till att porten går i lås och släpp inte in någon i huset som du inte känner igen,fråga vem de ska hälsa på.
VIKTIGT! I
Informera genom anslag i porten eller via mail till ”medlemmar@je5.se om du ska ha hantverkare hemma. Finns det ingen information ska man misstänka att oljudet kommer från en ovälkommen gäst.
Brottsförebyggande åtgärder kan tex vara att montera fönsterlås och larm. Du kan också märka dina värdeföremål och/eller fotografera dem.

Information om tidigare inbrott samt tips om hur vi kan förbättra vår säkerhet!
Med anledning av de inbrott som skedde i vår fastighet under juli månad vill styrelsen i och med detta utskick ge er medlemmar information om hur tjuvarna gick till väga samt bidra med några länkar med praktiska tips om hur vi tillsammas kan förbättra säkerheten och skydda oss mot inbrott.
Lägenheterna (2 stycken) som drabbats ligger högst upp i fastigheten och tjuvarna har tagit sig in genom säkerhetsdörrarna (klass 2) på olika sätt. Gemensamt för båda är att de dyrkat upp det övre niotillhållarlåset/extralåset för att sedan i det ena fallet öppna det undre låset med en så kallad slunga som man går in med genom brevinkastet och vrider om vredet. I det andra fallet kunde tjuvarna inte använda slunga då vredet var försett med en vredkåpa. Istället bröt man upp dörren vilket resulterade i synliga spår som vår brevbärare upptäckte och informerade om.

En vredkåpa är enkel att montera själv, ingen borrning behövs och kan köpas på till exempel Clas Ohlson för ca 300 kr. Detta låsskydd rekommenderas av Stöldskyddsföreningen (SSF) och förhindrar alltså användandet av en slunga för att öppna vredlåset och ta sig in.
För att reducera möjligheten att dyrka upp en dörr (eller kanske snarare fördröja tiden det tar att göra det) kan man byta till ett låshus med hakregel som binder samman dörr och karm till skillnad från en vanlig “horisontell” regel. Har man hakregel i både vredlåset och tillhållarlåset/extralåset, och vänder dessa mot varandra försvårar man för tjuvarna att häkta av dörren. Tillhållarlåset/extralåset kan även bytas ut mot ett låshus med låscylinder. Säkerhetsgrind eller en metallskena som täcker springan mellan dörr och karm är andra alternativ som kan försvåra och fördröja tjuvens försök att bryta sig in.
OBS! Beakta riskerna en riktigt bra säkerhetsdörr och lås medför ur brandsynpunkt. Glöm aldrig din egen säkerhet!

Lås
Klicka på bilden för att få större bild

Det finns mycket information tillgänglig på nätet om hur man kan skydda sig mot inbrott i hemmet. Nedan har vi listat några av de tips som ges samt länkar från bland annat SSF och Trygghansa. De allra flesta åtgärder syftar till att avskräcka tjuven från att försöka göra inbrott eller att förlänga tiden det tar för tjuven att ta sig in genom ytterdörr, altandörr eller fönster. Länkarna, tillsammans med det här dokumentet finns även upplagda på vår hemsida www.je5.se.
Tips!
● Se över vilka lås du har och att alla är godkända. Ta er gärna tid att titta på länkarna eller prata med vår låssmed Kungslås för att hitta den bästa lösningen för just er.

● Få det se ut som om att någon är hemma!
Tänd några lampor, ställ en kaffekopp på bordet bredvid en uppslagen tidning, låt mat vara kvar i kylen, låt radion vara påslagen vissa tider på dygnet, be grannen ta posten, etc.

● Visa intresse och respekt för dina grannar och fastighetens skydd!
Ta inte för givet att blomsterbudet, hantverkaren, flyttfirman eller andra alltid har giltiga skäl. Det händer att personen frågar: ”Var är Lisa Malm, vi skulle ju träffas idag?” Ditt svar ska alltid vara: ”Jag såg henne i dörren alldeles nyss”.

• Se till att entréporten går i lås när du öppnat den. Ibland förbereder tjuven sig genom att stoppa in något i låset så att den inte går igen.

• Informera gärna någon granne om du avser att vara borta eller om du har hantverkare i lägenheten. Behöver du nå alla medlemmar använd medlemmar@je5.se

Och så några länkar

Säkerhet för hemmet, så skyddar du din bostad (SSF)
https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/Sakerhetsradgivning/hemmet/

Så skyddar du dig mot inbrott i hemmet (Trygghansa)
https://hemmet.trygghansa.se/inbrott/sa-skyddar-du-dig-mot-inbrott-hemmet/

I huvudet på tjuven (Trygghansa)
https://hemmet.trygghansa.se/inbrott/huvudet-pa-tjuven/

Sociala medier, ett verktyg för inbrottstjuvar (Trygghansa)
https://hemmet.trygghansa.se/inbrott/sociala-medier-ett-verktyg-inbrottstjuvar/

Styrelsen 20150821