Vem är Styrelsen

Styrelsen för Bigarråträdet 197

Erik Nordell, Ordförande
Johan Eidvall,
 Vice ordförande
Inga Gustafsson
, Sekreterare
Daniel Ekelöw, Ledamot
Axel Berke, Ledamot
Martha Erikson, Suppleant
Alice Kukacka, Suppleant

E-post:  styrelsen@je5.se

Ansvarsfördelning styrelsen
Ansvarsfördelning_styrelsen_2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera