Vem är Styrelsen

Styrelsen för Bigarråträdet 197

Erik Nordell, ordförande
Henrik Ljungqvist,
 vice ordförande
Inga Gustafsson
, sekreterare
Sofia Granfors, ledamot
Cecilia Thuresson, ledamot
Daniel Ekelöw, suppleant
Caroline Johansson, suppleant

E-post:  styrelsen@je5.se

Ansvarsfördelning styrelsen
TBD 28 maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera