Driftstörningar, gas, el, internet/telefoni, kabel-TV, vatten, värme mm

FÖR TILLFÄLLET INGA DRIFTSTÖRNINGAR INRAPPORTERADE

Vid driftsstörning av gemensamma tjänster som gas, el, internet/telefoni, kabel-tv, vatten och värme.

Maila styrelsen@je5.se

Att göra om hissen står! Inte längre så aktuellt efter moderninseringen.
Kontrollera att hiss,- grinden och dörren är stängd
FELANMÄL till Trygga Hiss, 08-798 92 00
Skriv en lapp ”Hissen felanmäld datum och namn” och sätt upp vid hissdörren plan 1