Bredband

Gruppanslutning av bredband och telefoni
Föreningen har sedan 2010 tecknat gruppanslutning med Bredbandsbolaget för bredband och telefoni. Detta innebär att samtliga lägenheter har möjligheter att koppla upp sig via bredbandsuttaget (normalt installerat i hallen) för att få bredband och telefoni. Kostnaden för detta debiteras lägenhetsinnehavaren separat på avgiftsavin. Genom HSBs ramavtal med bredbandsavtalet har vi ingen startavgift för nya medlemmar.

Vi har idag 100/10 MBit, dvs 100MBit nedströms (ladda ner web sidor/musik/film), 10MBit uppströms (när du skickar iväg information såsom epost)

Önskar du mer bandbredd, kontakta Bredbandsbolaget för prisuppgifter
Kostnaden faktureras individuellt från bredbandsbolaget
Man kan också individuellt beställa digitala tv-abonnemang

Felanmälan ring 070-777111, ange organisationsnr 716417-4745
https://www.bredbandsbolaget.se/kundservice/kontaktakundservice/index.html

Kundservicetelefon
Ring oss på 0770 – 777 000 alla dagar 8.00-22.00

Driftinformation
https://www.bredbandsbolaget.se/kundservice/driftinformation/index.html