Brandskydd i bostäder

FÖREBYGGANDE BRANDSKYDD BRF BIGARRÅTRÄDET 197
Varje lägenhet har brandvarnare installerade, testa att de fungerar
Brandsläckare och brandfilt finns högst upp i trappuppgången samt en utanför tvättstugan en indikator finns på släckaren som är grön när den är ok.

BRANDSÄKERHET I FASTIGHETEN
Brandsäkerhet i fastigheten

UTDRAG FRÅN BRANDSKYDD I BOSTÄDER
Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Publ.nr MSB693 – maj 2014

BRANDVARNARE
En brand växer fort.
Se till att ha fungerande brandvarnare i din bostad.
Brandvarnare larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut.
Omedelbart agerande kan vara skillnaden mellan liv och död. Brandvarnare kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda livet, varna andra och börja släcka branden.

Placering av brandvarnare i bostäder
Ha brandvarnare i din bostad
• Placera brandvarnare i eller intill sovrum så du hör om det larmar
när du sover.

• Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.
De flesta bränder i bostäder börjar i köket. Ha därför en brandvarnare i närmaste rum intill köket för att få så tidig varning som möjligt, om det börjar brinna i köket.
Brandvarnarna ska vara CE-märkta.

Montera brandvarnare i taket
Brandvarnare ska vara monterade i taket.
Det ska vara minst 50 cm till närmaste vägg runt brandvarnaren.
Brandvarnare larmar snabbare när de sitter i taket. Röken stiger
uppåt och går ned i brandvarnaren uppifrån. Avståndet till väggen är för att undvika att luftströmmar fördröjer att den larmar för rök.

Testning av brandvarnare en gång i månaden
Du testar brandvarnare genom att trycka på testknappen. Då testas alla funktioner i brandvarnaren, inklusive att batteriet fungerar. Du får en signal som kvitto på att den fungerar. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på knappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det kan du behöva byta ut hela brandvarnaren.
Testa brandvarnare:
• en gång i månaden
• när du satt upp en ny
• när du bytt batteri
• när du varit bortrest en längre tid
• när du gjort rent den.

Batteribyte i brandvarnare
Byt batteri i brandvarnaren när den varnar för dåligt batteri eller inte fungerar vid test.
När det är dags att byta batteri avger brandvarnaren en kort signal ungefär en gång per minut. Den börjar varna när nivån i batteriet sjunker. Då är det cirka 30 dagar kvar tills batteriet är helt slut.
Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det kan du behöva byta ut hela brandvarnaren.
Om du skulle ha en brandvarnare med inbyggt batteri kan du inte byta batteriet, utan behöver byta hela varnaren.
Kom ihåg:
• Ha gärna ett extra batteri hemma så du kan byta när batterivarningen
kommer.
• Passa på att göra rent brandvarnaren när du ändå plockat ned
den för att byta batteri.
• Kom ihåg att testa brandvarnaren igen när du bytt batteri och
satt upp den igen.

Gör rent brandvarnare en gång per år.
Passa även på att göra ren brandvarnare när du byter batteri.
Damm och partiklar kan försämra funktionen i brandvarnaren och
göra att brandvarnare larmar utan anledning. Du gör rent genom att
dammsuga och torka av brandvarnaren från utsidan.

Brandvarnare som larmar utan anledning
Om brandvarnaren ger oönskade larm kan det vara dags att göra
ren den, byta batteri eller byta hela varnaren.

SLÄCKUTRUSTNING
Släckutrustning är viktigt att ha i bostaden för att tidigt kunna släcka
mindre bränder. Bra släckutrustning för hemmet är pulversläckare
6 kg och brandfilt. Med en pulversläckare kan du släcka de flesta typer av mindre bränder som kan uppstå i ett rum. Brandfilten lämpar sig för släckning av bränder i mindre föremål, så som i kläder, i grytor eller i en begränsad del av en möbel.

Ha pulversläckare i din bostad
• Placera släckare på synlig plats, gärna i bostadens entré.
• Har du stor bostad eller en bostad i flera plan kan det vara bra att
ha flera släckare.
• Pulversläckaren ska vara godkänd enligt standarden SS EN 3-7.
Storlek på pulversläckare: minst 6 kg pulver

Kontrollera din pulversläckare
• Tryckmätaren ska stå på grönt
• Slangen ska vara hel
• Plomberingen ska sitta kvar
• Följ anvisningar från tillverkaren

Ha brandfilt i din bostad
• Placera brandfilten nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.
Med en brandfilt kan du släcka en brand i till exempel kläder, möbler
eller på spisen.
En brandfilt kan användas vid små bränder som med god marginal täcks av filtens storlek.
En brandfilt ska uppfylla och vara märkt med den europeiska standarden, SS-EN 1869.

Storlek på brandfilt
Storleken på en brandfilt bör vara 120 x 180 cm för att kunna täcka
merparten av en vuxen människa.