Söndag 14 april 2019 kl 11.00 – 13.00 vår städdag på gården