Ordinarie föreningsstämma måndag 15 april 2019 kl 19.00

LOKAL FÖR ÅRSMÖTET, Restaurang 85 kvadrat på
John Ericssonsgatan 15

.