Om Bigarråträdet

John Ericssonsgatan 5, en liten välskött och ekonomiskt stabil bostadsrättsförening med endast 22 lägenheter.

Vår del av Kungsholmen har fått gatunamn efter kända svenska vetenskapsmän och uppfinnare, förutom John Ericsson finns här gator som lånat namn av exempelvis Polhem och Scheele. Kvarteret, liksom vår bostadsrättsförening, heter Bigarråträdet. Många kvarter i omgivningen har botaniska namn. Förmodligen beror det på att här tidigare fanns flera stora och välförsedda trädgårdar som t.ex. greve Pipers ”för sin tid prydligaste och förnämsta trädgård med klippta häckar, orangerier och springbrunnar”.

Själva har vi också en trädgård, inte som greve Pipers kanske, men i alla fall tillräckligt stor för att den som så vill kan få en egen liten odlingslott. Gemensamt har vi en gräsmatta (för t.ex. krocket eller badminton), en prydnadshäck, två sittgrupper och en grillplats. Alltsammans med Riddarfjärden i fonden mot söder.

Välkommen att gå husesyn på vår webbsida för mer information om oss, fastigheten, stadsdelen, vår historia och vardag.